Editor-in-Chief
M. Ahmad Hj. Hashim


Editorial Board
Raja Zahabuddin Yaacob
Hashim Hassan
Annette Syed Mohd
Susan Joy Chong

 

Articles

 

Pelajaran Senilukis di Peringkat Tertiary
Hashim Hassan

 

Pentingnya Matapelajaran Senilukis di Dalam Perkembangan Individu Dari Segi Kemanusiaan
Prof Dr. A tan bin long

 

Creative Education in a Developing Society
Ivan William Armstrong

 

Pendidikan Seni dan Pembangunan Masyarakat Pengisian Unsur Peribumi Dalam Kontek Bentuk dan Isi
Ismail Zain