Editor-in-Chief
Choong Kam Kow


Editorial Board
Dr.Ahmad Hj. Hashim
Hashim Hassan
Choong Kam Kow
Mohamed Ali Rahman 

 

Articles

 

SEJARAH SENI DAN APRESIASI SENI, DALAM PENDIDIKAN SENI DI MALAYSIA
D'ZUL HAIMI MD.ZAIN & AMINAH ANNETTE SYED MOHAMED

 

PROFAIL SEORANG GURU YANG BERJAYA
AHMAD KHALID YUSOF

 

MUZIK GAMELAN MALAYSIA DALAM PERTANDINGAN DENGAN MUZIK GAMELAN NUSANTARA
PROF.MADYA DR.SEPTY RUZUI