Editor-in-Chief
Choong Kam Kow


Editorial Board
Zahari Zain @ Dato' Sulaiman
Choong Kam Kow
Jahani Bte Ali

 

Articles

 

PERUBAHAN DAN TEKNOLOGI -IMPLIKASI TERHADAP PERANCANGAN PENDIDIKAN SENI (SATU PANDANGAN MENYELURUH)
DR.HJ. MOHD AHMAD B. HJ. HASHIM

 

SIMBOLISME DALAM KESENIAN ISLAM : RUJUKAN KHAS KEPADA NESAN KURUN KE 15-19 MASIHI DI SEMENANJUNG MALAYSIA
OTHMAN MOHD.YATIM

 

PENTINGNYA MENGENALI BATU PERMATA DALAM KONTEK BARANG KEMAS
ZAHARI ZAIN DATO' SULAIMAN

 

SATU TINJAUAN - SENILUKIS MODEN DI MALAYSIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN AKADEMI SENIHALUS NANYANG, SINGAPURA
ABDUL LATIFF AWANG

 

PERUBAHAN BENTUK DAN FUNGSI DALAM SENI ANYAMAN
SITI ZAINON ISMAIL

 

THE ISLAMIC INFLUENCES IN MALAY SOCIETY AND MODERN MALAYSUA PAINTING
MOHAMED ALI BIN ABD RAHMAH