Editor-in-Chief
Prof. Madya Dr. D'zul Haimi Md Zain


Editorial Board
Dr. Abdul Shukur Hashim
Jahani Bt Ali

 

Articles

 

HILANGNYA SEBUTIR MUTIARA
Y.M. PROF. DATO' RAJA ZAHANIDDIN RAJA YAACOB

 

ART TEACHERS ; AN ANALYSIS ON THE TEACHING OF ART EDUCATION IN MALAYSIA SECONDARY SCHOOLS
PROF. DR. ABDUL SHUKOR HASHIM

 

TECHNOLOGY TRANSFER AND INDUSTRIAL DESIGN IN MALAYSIA PRODUCT CASE STUDIES 
PROF. DR. MUHAMAD TAMYEZ HJ BAJURI

 

KECELIKKAN TAMPAK DALAM PENDIDIKAN SENI MENJELANG ABAD 21
PROF. MADYA .DR. D'ZUL HAIMI HJ.MD ZAIN

 

PERKEMBANGAN AWAL KARTUN LERANG MELAYU
DR. MULIYADI MAHMOOD

 

PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKA SENI DI SEKOLAH : SUATU PENILAIAN
PROF. DR. ABDUL SHUKOR HASHIM

 

PERKEMBANGAN REKA BENTUK POSTER DI MALAYSIA
Y. M. PROF. DATO' RAJA ZAHABUDDIN BIN RAJA YAACOB

 

INDUSTRIAL DESIGN SCENARIO IN MALAYSIA AND ITS FUTURE DIRECTION 
PROF. DR. MUHAMAD TAMYEZ HJ BAJURI

 

BARANG KEMAS KONTEMPORARI : SUATU PERADABAN MALAYSIA
MOHAINEE HJ.KHALID

 

PROJEK NOMAD
MOHAMAD HARIRI HJ.ABDULLAH